Indkaldelse til generalforsamling

17-03-2023

Kære SBK medlemmer

Hermed indkaldes alle medlemmer til generalforsamling 2023.
(Det er kun fremmødte medlemmer, som ikke er i restance til klubben, der har stemmeret). 

Generalforsamlingen holdes d. 14. juni 2023 kl 19:00 i Slagelse Hallen

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på info@slagelsebadmintonklub.dk senest to uger (senest 31. maj 2023) før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vel mødt - Bestyrelsen