Indkaldelse til generalforsamling

28-04-2022

Kære SBK medlemmer

Hermed indkaldes alle medlemmer til generalforsamling 2022.
(Det er kun fremmødte medlemmer, som ikke er i restance til klubben, der har stemmeret). 

Generalforsamlingen holdes d. 15. juni 2022 kl 19:00 i Slagelse Elitecenter, Parkvej 37 (Cafe’en)

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på info@slagelsebadmintonklub.dk senest to uger (senest1. juni 2022) før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vel mødt - Bestyrelsen